Overige Producten 
Kabels 
Account  

Schakelaar


VorigeResultaten 1 tot 100 van totaal 208 productenVolgende

Uitleg schakelstandensystemen

Het on-(on)-off-(off) systeem: Als de schakelaar in rust gesloten is, dan heet dat ‘on’. Is hij in rust juist geopend dan is dat ‘off’. Van hieruit kan de switch in drie verschillende standen komen, namelijk ‘on’, ‘off’ of ‘leeg’ (niet aangesloten pin/common). Dit zijn statische toestanden oftewel schakelstanden. Ze kunnen ook dynamisch oftewel terugverend zijn. Ze blijven dan even in de ‘on’-stand staan (on) of even in de ‘off’-stand (off). Dit zijn momentele standen of de terugverende acties en worden gesymboliseerd door haakjes (). Dus bij (on) blijft de schakelaar even in de ‘on’-stand staan om dan bij het loslaten (weer) terug te veren naar de situatie waarin die stond, dat kan zijn: ‘on’ (!), ‘off’ of ‘leeg’ (niet aangesloten). Het NC-NO systeem: de ruststand is hier ‘normally closed (NC)’ oftewel verbreekcontact als de schakelaar gesloten is, is hij open dan is het ‘normally open (NO)’ oftewel maakcontact. De Nederlandse weergave geeft juist ietwat verwarrend de eindsituatie in plaats van de ruststand weer. Tip: Als je een wip/tuimel-schakelaar bekijkt, dan geeft de richting van de handle weer welke contacten geopend/gesloten worden. De schematische weergaven verduidelijken een en ander. De pole-throw methode is niet vermeld, omdat deze geen rekening houdt met terugverende schakelaars.

Drukschakelaar-NO-NC

Tuimelschakelaar-on-off

Tuimelschakelaar-on-off-terug