"
Kabels 
Overige Producten 
Account  
Offerte voor bedrijven

DisplayPort kabel

Wat is de DisplayPort norm?

Deze norm is ontwikkeld voor het aansluiten van displays op computerapparatuur. Het is de eerste publieke videonorm die gebruikmaakt van een volledig digitaal beeldsignaal, waarmee een bijzonder hoge beeldkwaliteit gehaald kan worden.

Historie

De norm is ontwikkeld als opvolger van de DVI videonorm waarmee een combinatie van analoog en digitaal video overgedragen kan worden. De DisplayPort norm wordt nog veel gebruikt, met name in de professionele videowereld.

Deze norm is ontwikkeld door de VESA groep. Dit is een standaardisatie instituut in Amerika dat zich gespecialiseerd heeft in standaarden die gericht zijn op het videodeel van computers.

Op de consumentenmarkt wordt de DisplayPort aansluiting steeds verder verdrongen door de uit de home entertainment afkomstige HDMI kabel. HDMI is ook volledig digitaal en wordt veel gebruikt voor de overdracht van een digitaal beeld en geluidsignaal via een kabel.

De DisplayPort norm is net als de HDMI norm geschikt voor het overdragen van een digitaal audiosignaal. In tegenstelling tot bij HDMI maken slechts weinig fabrikanten van computerapparatuur gebruik van deze optie, waardoor deze norm vooral bekend staat om zijn hoge kwaliteit video overdracht.

Achterliggende techniek

De DisplayPort norm is de eerste videonorm die gebruikmaakt van data packets, zoals gebruikelijk is bij de data overdracht via een netwerkkabel. Komt een data packet door interferentie niet goed over, dan zorgt de DisplayPort norm er automatisch voor dat het verloren data packet opnieuw verstuurd wordt. Hierdoor ontstaat er een zeer robuuste signaaloverdracht, waarbij ook onder minder ideale omstandigheden altijd een stabiel beeld van hoge kwaliteit wordt weergegeven.

Welke DisplayPort kabel heeft u nodig?

Om de juiste DisplayPort kabel te bestellen, is het belangrijk om een aantal stappen te doorlopen. De eerste stap is om te bepalen met welke video aansluiting u te maken heeft.

Standaard en mini DisplayPort aansluiting

Een standaard DisplayPort aansluiting is te herkennen aan het DisplayPort icoontje. Dit icoontje bestaat uit een rechthoekje dat een gestileerde monitor uitbeeldt met aan beide zijden een verticale streep.

De standaard DisplayPort aansluiting is ongeveer 16 millimeter breed en 5 millimeter dik. De aansluiting heeft één schuine hoek. Als u in de aansluiting kijkt, dan ziet u over de breedte van de connector een rib die aan beide uiteinden een hoek maakt. Deze standaard aansluiting wordt vooral gebruikt op pc’s, videokaarten en professionele apparatuur.

Naast deze standaard aansluiting is er ook een mini DisplayPort aansluiting. Deze is ontwikkeld voor het gebruik op laptops en neemt veel minder ruimte in dan de standaard aansluiting. De mini DisplayPort aansluiting heeft hetzelfde icoontje als de standaard aansluiting, namelijk een gestileerde rechthoekige monitor met aan beide kanten een verticale streep.

De mini DisplayPort aansluiting is te herkennen aan het formaat. De aansluitconnector is iets dunner dan een standaard USB aansluiting en is ongeveer half zo breed. In het midden zit een rib met aan beide kanten van de rib een rij contacten. Verwar de mini DisplayPort poort niet met de mini DVI poort. De mini DVI poort is iets dikker dan een standaard USB aansluiting en heeft niet twee, maar vier rijen contacten.

DisplayPort versies

Voordat u een DisplayPort kabel gaat bestellen, is het belangrijk om te weten welke DisplayPort versie uw apparatuur gebruikt.

In de loop der jaren zijn er verschillende versies uitgebracht waarbij elke nieuwe versie een hogere beeldresolutie kan weergeven en meer mogelijkheden biedt. Een aantal van deze extra opties zijn:

 • digitale contentprotectie die gebruikt wordt om content tegen kopiëren te beveiligen;
 • High Dynamic Range video (HDR) waarbij een veel uitgebreider kleurenpalet weergegeven kan worden;
 • nieuwe videostream compressietechnieken.

Gelukkig hoeft u bij het kiezen van een DisplayPort kabel geen rekening te houden met al deze verschillende opties. Een DisplayPort kabel bevat geen actieve elektronica en wordt daarom een passieve kabel genoemd. Daarnaast zijn voor elke DisplayPort versie de connector en het aansluitschema van de DisplayPort kabel hetzelfde. Een passieve DisplayPort kabel transporteert, zonder signaal interpretatie, alle bitjes netjes van de bron naar de bestemming.

De enige belangrijke eis die aan een DisplayPort kabel gesteld wordt, is dat deze over voldoende bandbreedte beschikt zodat het digitale signaal bij aankomst nog steeds leesbaar is.

Bandbreedte

Een van de belangrijkste eigenschappen van een DisplayPort kabel is de bandbreedte. De bandbreedte van een kabel geeft wat de maximale datasnelheid is waarbij de DisplayPort kabel het signaal nog goed kan overdragen.

Wordt er een DisplayPort kabel met te weinig bandbreedte gebruikt, dan zal de maximaal beschikbare beeldresolutie niet gehaald kunnen worden en zal de aangesloten apparatuur terugschakelen naar een lagere bandbreedte die deze bekabeling wel ondersteunt.

Het beeld zal hierdoor minder mooi en minder scherp ogen. Het is daarom altijd een goed idee om een DisplayPort kabel te bestellen die minimaal de bandbreedte van de aan te sluiten apparatuur ondersteunt. Het is geen probleem om een DisplayPort kabel te kiezen die een veel hogere bandbreedte dan nodig is ondersteunt. U betaalt dan wat meer, maar u kunt de DisplayPort kabel in de toekomst ook voor nieuwe apparatuur met een hogere bandbreedte gebruiken.

Certificering DisplayPort kabel

Om de keuze van de juiste DisplayPort kabel eenvoudig te houden, is er door het VES normalisatie instituut een certificeringssysteem opgezet. Een kabelcertificering garandeert de minimale bandbreedte die de betreffende bekabeling moeiteloos van bron naar doel kan transporteren. De naam van de benodigde certificering wordt vaak in de documentatie van de apparatuur genoemd, waardoor u snel weet welke bekabeling u nodig heeft.

Wilt u twee apparaten met verschillende certificeringen met elkaar koppelen dan is dat geen probleem. De apparatuur zal automatisch de hoogst mogelijke resolutie kiezen en dat is de resolutie die bij het apparaat met de laagste certificering hoort. U heeft dus minimaal een DisplayPort kabel nodig waarvan de certificering overeenkomt met de laagste certificering van de twee apparaten. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende certificeringen, hun afkortingen en de bandbreedte die ze ondersteunen.

Wordt er geen certificering gegeven, kijk dan of u de DisplayPort versie van de apparatuur kunt achterhalen. Zoek het versienummer op in de tabel en u weet wat de benodigde bandbreedte en benodigde kabelcertificering is.

Kabelcertificering Naam Bandbreedte DisplayPort versie
RBR=reduced bit rate RBR DisplayPort kabel 6,48 Gb/s 1.0 lage resoluties
HBR=high bit rate standaard DisplayPort kabel 10,80 Gb/s 1.0 1.1a
HBR2=high bit rate 2 standaard DisplayPort kabel 21,60 Gb/s 1.2 1.2a
HBR3=high bit rate 3 DP8L DisplayPort kabel 32,40 Gb/s 1.3 1.4a

Lengte DisplayPort kabel

Omdat er van een volledig digitale signaaloverdracht gebruik wordt gemaakt, heeft de kabellengte geen invloed op de beeldkwaliteit. Het is dus geen probleem om een langer dan strikt noodzakelijke kabel te bestellen. Let hierbij wel op dat deze de voor uw apparatuur benodigde certificering heeft.

Verloopkabels

Met een DisplayPort verloopkabel is het mogelijk een apparaat dat is uitgerust met een DisplayPort in of uitgang op apparatuur aan te sluiten die met een video in of uitgang van een andere norm is uitgerust.

Er zijn diverse verloopkabels waarmee DisplayPort apparatuur met apparatuur met een andere videonorm is te verbinden. Hierbij is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen oude analoge aansluitingen zoals VGA en digitale normen zoals het moderne HDMI en het oudere DVI.

Heeft een apparaat meerdere aansluitmogelijkheden, dan is de algemene stelregel: gebruik de modernste norm. Deze geeft het beste resultaat.

In aflopende volgorde zijn dit:

 • HDMI (digitaal);
 • DVI (digitaal en analoog);
 • VGA (analoog).

DisplayPort naar HDMI verloopkabel

Er zijn twee soorten DisplayPort naar HDMI verloopkabels:

 • passieve verloopkabel die beide kanten uit werkt;
 • actieve kabel die maar in een richting werkt.

Heb je een pc met alleen een DisplayPort aansluiting en wil je deze aansluiten op bijvoorbeeld een scherm met alleen een HDMI aansluiting? Dan heb je een verloopkabel nodig.

HDMI en DisplayPort maken beiden gebruik van een digitaal signaal, maar beschikken over totaal verschillende coderingstechnieken. HDMI maakt gebruik van TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) voor het transport en DisplayPort maakt gebruik van data packets die lijken op de packets die gebruikt worden in computernetwerken. Deze signalen zijn niet compatibel met elkaar.

Om een DisplayPort uitgang op een HDMI ingang aan te sluiten, zijn er twee oplossingen mogelijk:

 • gebruikmaken van een actieve DisplayPort kabel met een ingebouwde convertor;
 • gebruikmaken van de in de DisplayPort norm ingebouwde conversie naar HDMI.

Passieve DisplayPort naar HDMI verloopkabel

Bij het ontwerp van DisplayPort is er rekening gehouden met de mogelijkheid om deze op een HDMI poort aan te sluiten. De voorziening heet DP++. Er is een speciaal DP++ logo om aan te geven dat een apparaat voorzien is van deze optie. Omdat deze optie op vrijwel alle moderne apparatuur met DisplayPort aanwezig is, wordt dit logo weggelaten of ergens in de gebruiksaanwijzing weggestopt.

De werking van DP++ is simpel. Wordt er op een DisplayPort uitgang een HDMI apparaat aangesloten, dan word dit door de GPU (Graphical Processing Unit) automatisch gedetecteerd. De GPU schakelt de signaal codering automatisch om van de DisplayPort packetcodering naar de TMDS HDMI codering.

Als gebruiker hoeft u hier niets voor te doen, de switch gebeurt geheel automatisch. Er hoeft ook geen extra driver geïnstalleerd te worden. Het enige dat u nodig heeft is een passieve DisplayPort naar HDMI kabel.

Een passieve verloopkabel heeft een aantal voordelen. Omdat er geen elektronica in de kabel zit, is dit een voordelige oplossing. Bij een passieve kabel maakt de richting van het signaal niet uit. Een passieve DisplayPort kabel is dus te gebruiken bij een apparaat met DisplayPort uitgang en een monitor, flatscreen of beamer met een HDMI ingang en ook bij een HDMI uitgang en monitor met DisplayPort ingang, mits de conversie van en naar HDMI wordt ondersteund.

Bij een passieve kabel is het belangrijk dat het apparaat met de DisplayPort aansluiting over DP++ beschikt, anders zal een passieve verloopkabel niet werken. Vaak vindt u in de gebruiksaanwijzing of op internet meer informatie over de mogelijkheden van uw apparatuur.

Actieve DisplayPort naar HDMI verloopkabel

Heeft uw apparatuur niet de DP++ optie, dan zal een passieve DisplayPort naar HDMI kabel niet werken. Om in deze situaties uw apparatuur met DisplayPort succesvol op een scherm met HDMI ingang aan te sluiten, heeft u een actieve DisplayPort naar HDMI kabel nodig. Deze bevat een chip die de DisplayPort packetcodering omzet naar de HDMI TMDS codering.

Belangrijk om te weten bij de keuze voor een actieve kabel: het digitale videosignaal wordt maar in een richting doorgegeven. Er zijn dus twee types actieve DisplayPort naar HDMI verloopkabel:

 • de actieve DisplayPort naar HDMI verloopkabel;
 • de actieve HDMI naar DisplayPort verloopkabel.

Bij de actieve DisplayPort naar HDMI verloopkabels in onze website staat vermeld in welke richting de verloopkabel werkt. Kijk dus voordat u een actieve kabel gaat bestellen welke connector er op de videobron zit en welke connector er op uw videoscherm zit.

DisplayPort naar DVI verloopkabel

DVI, of Digital Visual Interface. is de voorloper van HDMI en gebruikt dezelfde TMDS digitale codering die ook bij HDMI gebruikt wordt voor het digitale deel van het DVI signaal.

Er zijn twee soorten DisplayPort naar DVI verloopkabels:

 • de passieve verloopkabel die in beide richtingen werkt;
 • de actieve verloopkabel die maar in een richting werkt.

Het is belangrijk om te weten of u met een single link of een dual link DVI poort te maken heeft. Een apparaat met een dual ink DVI poort is in staat om een videosignaal in een twee keer zo hoge resolutie te verwerken dan een single link verbinding. Heeft u een apparaat met een dual link poort, dan is het belangrijk om ook een DisplayPort naar dual link DVI verloopkabel te kiezen. Doet u dat niet, dan zal het videosignaal naar de lagere resolutie van single link DVI overschakelen.

Passieve DisplayPort naar DVI verloopkabel

Veel apparatuur heeft de mogelijkheid om automatisch over te schakelen van de native DisplayPort packet datatransport naar de TMDS codering die bij zowel DVI als HDMI gebruikt wordt. Deze optie wordt aangeven met het DP++ logo. Omdat de optie in vrijwel alle moderne apparatuur, die met DisplayPort is uitgerust aanwezig is, wordt dit logo vaak weggelaten en wordt deze optie alleen in de specificaties van het apparaat genoemd.

Is apparatuur van de DP++ optie voorzien, dan zal deze bij het aansluiten van een passieve DVI verloopkabel automatisch overschakelen naar de TMDS codering die bij DVI gebruikt wordt.

Actieve DisplayPort naar DVI kabel

Als uw apparatuur niet voorzien is van DP++ dan zal een passieve verloopkabel niet werken en heeft u een actieve verloopkabel nodig.

Een actieve DisplayPort naar DVI verloopkabel bevat een chip die het videosignaal van de ene naar de andere norm omzet. Een actieve verloopkabel kan maar in een richting gebruikt worden.

Kiest u voor een actieve DisplayPort naar DVI verloopkabel, dan is het belangrijk om te weten naar welke norm het signaal omgezet moet worden. Kijk dus goed welke connector aan uw bronapparaat zit en welke connector aan uw scherm. Bij alle actieve DisplayPort naar DVI verloopkabels op onze website staat vermeld in welke richting de kabel gebruikt kan worden.

Een aantal actieve DisplayPort naar DVI verloopkabels zijn voorzien van een USB aansluiting. Deze USB aansluiting zorgt voor de energievoorziening van de ingebouwde chip. De USB stekker kan in een vrije USB aansluiting van uw computer worden gestoken of u kunt een losse USB adapter gebruiken om de in de kabel ingebouwde chip van energie te voorzien.

DVI kan ook gebruikt worden voor de overdracht van een analoog videosignaal en is op deze manier backward compatible met de analoge VGA norm. Houd er rekening mee dat veel DisplayPort naar DVI verloopkabels alleen het digitaal DVI video ondersteunen en niet het analoge signaal. Wilt u toch gebruik kunnen maken van het analoge VGA signaal, gebruik dan geen DisplayPort naar DVI maar een DisplayPort naar VGA verloopkabel.

DisplayPort naar VGA verloopkabel

VGA is een analoge videonorm met een lange geschiedenis. De VGA norm heeft gedurende decennia een aantal belangrijke upgrades doorgemaakt waarbij VGA voor steeds hogere beeldresolutie gebruikt kon worden.

Vanwege de grote populariteit die VGA genoot, is nog steeds veel goede en betrouwbare apparatuur in omloop die van een VGA aansluiting voorzien is.

Heeft u apparatuur die naast een VGA ook een digitale in of uitgang heeft, bijvoorbeeld HDMI, DVI of DisplayPort aansluiting? Dan heeft deze aansluiting de voorkeur omdat met een digitale signaaloverdracht een hogere kwaliteit beeld te halen is dan met het analoge VGA videosignaal mogelijk is.

Heeft u een apparaat dat alleen van de analoge VGA aansluiting is voorzien, dan is deze met behulp van een DisplayPort naar VGA verloopkabel eenvoudig op een apparaat met een DisplayPort uitgang aan te sluiten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de vele videobeamers met enkel een VGA connector die vanwege hun hoge kwaliteit nog steeds geliefd zijn.

Omdat het DisplayPort signaal digitaal is en het VGA signaal analoog, is er voor een verloopkabel altijd een chip nodig die het digitale signaal omzet naar een analoog signaal. Een DisplayPort naar VGA verloopkabel is dus altijd een actieve verloopkabel. De chip in de verloopkabel wordt vanuit de aangesloten DisplayPort gevoed en er is dus geen aparte voeding nodig.

Let er op dat sommige kabels de door de DisplayPort uitgang geleverde voedingsspanning niet doorgeven. Gebruikt u een DisplayPort kabel om een actieve VGA verloopkabel te verlengen en werkt deze niet? Sluit de DisplayPort naar VGA verloopkabel dan rechtstreeks op de DisplayPort uitgang aan.

De maximaal ondersteunde beeldresolutie is bij de meeste verloopkabels 1920 x 1080 pixels. Het is geen probleem om VGA apparatuur met een lagere resolutie aan te sluiten, de ingebouwde chip zal deze lagere resolutie herkennen en de resolutie van het VGA videosignaal hier op aanpassen.

Omdat een DisplayPort naar VGA verloopkabel een actieve kabel is, werkt deze maar in een richting. De verloopkabels die u bij ons vindt, zijn bedoeld om een beamer of een scherm met een VGA aansluiting op een bron met een DisplayPort uitgang aan te sluiten. Een conversie van VGA naar DisplayPort wordt in de praktijk zelden gebruikt.

USB C naar DisplayPort verloopkabel

Steeds meer laptops worden uitgerust met de nieuwe universele USB C aansluiting. USB C maakt gebruik van de USB 3.1 norm voor het met hoge snelheid transporteren van data. Een extra optie van USB C is de mogelijkheid om een laptop en smartphone van spanning te voorzien. USB C heeft hierbij de mogelijkheid om veel meer vermogen over te dragen dan met een standaard USB aansluiting mogelijk is. Hierdoor is er bij een laptop die met USB C is uitgerust geen aparte adapteraansluiting meer nodig.

Als derde belangrijke optie heeft USB C de mogelijkheid voor het overdragen van digitale videosignalen. Hierdoor is het mogelijk om met een simpele USB C verloopkabel een monitor of andere weergave apparatuur aan te sluiten. Bij USB C wordt dit USB ALT Mode genoemd, waarbij ALT een afkorting van het Engelse ‘alternate’ is. De USB C ALT mode is beschikbaar voor de DisplayPort en de HDMI signaalcodering.

USB C beschikt over vier high speed data channels. Deze channels kunnen door de USB C controller in de laptop omgeschakeld worden van datatransport naar transport van een digitaal DisplayPort videosignaal.

Afhankelijk van de resolutie van de aangesloten monitor wordt bepaald hoeveel data channels nodig zijn en worden een, twee of alle vier channels voor de overdracht van DisplayPort video ingezet. Zijn niet alle vier USB C channels nodig voor videooverdacht, dan blijven deze channels beschikbaar voor high speed dataoverdracht naar andere randapparatuur.

Een USB C naar DisplayPort verloopkabel is door de aard van de USB C poort geschikt voor gebruik in één signaalrichting, waarbij de USB C poort de video uitgang is en de DisplayPort de signaalingang van bijvoorbeeld een monitor of videobeamer.

Naast verloopkabels met een enkele DisplayPort uitgang vindt u bij ons ook verloopkabels met twee uitgangen. Verloopkabels met een dubbel DisplayPort aansluiting die voorzien zijn van DP++ kunnen ook gebruikt worden voor het aansluiten van een combinatie van DisplayPort , DVI en HDMI monitoren. U heeft dan naast de dubbele USB C naar DisplayPort verloopkabel ook een DisplayPort naar DVI of HDMI verloopkabel die u op een van de DisplayPortuitgangen aansluit.

Mini DisplayPort verloopkabel

Naast de standaard connector is er ook een mini DisplayPort connector. De mini DisplayPort connector is in 2008 ontwikkeld door Apple om de MacBook Pro met een DisplayPort aansluiting te kunnen uitrusten. In 2010 is de miniconnector bij het uitkomen van DisplayPort 1.2 in de officiële VESA standaard opgenomen. De pinbezetting van mini DisplayPort is hetzelfde als de standaard connector, alleen het formaat van de connector is anders. Hierdoor is met een passieve verloopkabel elke monitor met een standaard DisplayPort connector probleemloos aan te sluiten op een laptop of ander apparaat met een mini DisplayPort uitgang.

DisplayPort voedingsspanning en power pin 20

Pin 20 van een DisplayPort aansluiting is een voedingsspanningaansluiting voor een spanning van 3,3 volt met een maximale uitgangsstroom van 500 mA. Deze voedingsspanning kan gebruikt worden als voeding voor de chip in een actieve DisplayPort verloopkabel. In de praktijk houdt dit in dat elke DisplayPort aansluiting die op een apparaat zit of het nu een monitor of een computer is spanning levert via pin 20.

Worden twee apparaten met elkaar verbonden waarbij pin 20 met elkaar doorverbonden zou worden, dan zou er kortsluiting tussen beide voedingen opstaan. Om dit te voorkomen, is er in de norm vastgelegd, dat power pin 20 in een kabel met twee DisplayPort connectors niet aangesloten mag worden. Bij kabels waar dit van toepassing is, staat duidelijk aangeven dat pin 20 niet is aangesloten.

Omdat in een standaard DisplayPort kabel de power pin 20 niet aangesloten is, zijn deze kabels niet geschikt om tussen een DisplayPort aansluiting en een actieve DisplayPort verloopkabel geplaatst te worden.

Mini DisplayPort van en naar andere videonormen

Net als voor de standaard aansluiting zijn er voor mini DisplayPort verschillende verloopkabels te bestellen om bijvoorbeeld een HDMI, DVI of VGA monitor op een mini DisplayPort uitgang aan te sluiten. Ook deze verloopkabels zijn te onderscheiden in twee soorten:

 • de actieve verloopkabel die in beide richtingen te gebruiken is;
 • de passieve verloopkabel die maar in een richting te gebruiken is.

Omdat bij mini DisplayPort de pinbezetting dezelfde is als bij de standaard aansluiting, gelden dezelfde regels. De informatie hiervoor genoemd voor een standaard DisplayPort verloopkabel is dus ook van toepassing op een mini DisplayPort verloopkabel. Zo kunt u alle benodigde informatie voor een mini DisplayPort verloopkabel terugvinden bij de beschrijving voor de standaard DisplayPort verloopkabels.