"
Overige Producten 
Kabels 
Account  
Offerte voor bedrijven

Multimeter

Wat is een multimeter?

Een multimeter is een veelzijdig meetinstrument met veel mogelijkheden. Dit meetinstrument heeft zijn naam te danken aan de mogelijkheid om verschillende elektrische grootheden te meten. Een standaard universeelmeter meet de elektrische grootheden spanning, stroom en weerstand. Houd er bij het bestellen van een multimeter rekening mee dat vrijwel elk type geschikt is voor meting van gelijkstroom, maar alleen de duurdere types ook wisselstroom kunnen meten. Alle types meten wel gelijkspanning en wisselspanning. Een duurder instrument heeft vaak meer mogelijkheden en is vooral een stuk nauwkeuriger en robuuster dan een voordelig model. Duurdere instrumenten hebben vaak een ingebouwde glaszekering die het instrument beschermen tegen overbelasting bij verkeerd aansluiten. Bij overbelasting smelt de zekering en moet deze vervangen worden door een nieuw exemplaar van dezelfde waarde. Naast een digitale uitlezing hebben enkele types een gesimuleerde analoge schaal waardoor u eenvoudig het spanningsverloop over tijd kunt beoordelen. Een speciaal instrument is de ampèretang. Met deze meter kunt u zonder een draad te onderbreken de stroom door de draad meten. De werking berust op het principe dat stroom door een draad een magnetisch veld rond de draad veroorzaakt.

Spanning meten met een multimeter

Spanning is de elektrische grootheid van potentiaal die wordt weergegeven in de eenheid volt. Een analogie is de druk die op een waterleiding staat. Spanning wordt altijd gemeten tussen twee punten. Denk hierbij aan de twee batterijpolen of aan de twee aansluitpunten in een stopcontact. Een batterij geeft een gelijkspanning van enkele volt. Een stopcontact geeft een wisselspanning van rond de 230 volt. Elke universeelmeter is uitgerust met de mogelijkheid voor meting van zowel gelijk- als wisselspanning. Het spanningsbereik van een multimeter loopt van een aantal microvolt (een miljoenste van een volt) tot circa duizend volt. Dit is voor de meeste toepassingen ruim voldoende. Om gelijkspanning te meten, moet de draaiknop van de meter op het symbool V met daarbij één of twee rechte streepjes gezet worden. Om wisselspanning te meten, moet de draaiknop van een multimeter op het symbool V met daarbij het golfje gezet worden. Het golfje geeft aan dat de meter wisselspanning meet. Veel types universeelmeter zullen in de wisselspanningstand ook gelijkspanning kunnen meten, maar de gemeten waarde zal in veel gevallen afwijken van de werkelijke gelijkspanningswaarde.

Stroom meten

Stroom is de elektrische grootheid van ladingverplaatsing per seconde en wordt weergegeven in de eenheid ampère. Een analogie is de hoeveelheid water die per seconde door een waterleiding loopt. Stroom loopt door een draad. Om deze te kunnen meten, moet de draad los genomen worden en moet de universeelmeter tussen de draad en de aansluiting waar de draad normaal aanzit aangesloten worden. Om te meten moet de draadknop van de meter op het symbool A gezet worden. Goedkope types universeelmeter kunnen alleen gelijkstroom meten. Duurdere exemplaren hebben naast een gelijkstroombereik ook de mogelijkheid om wisselstroom te meten. Het stroommeetbereik van een multimeter loopt van een aantal micro-ampère (een miljoenste ampère) tot een aantal ampère. Voor de hogere stroombereiken is het vaak noodzakelijk om de plusstekker in een aparte aansluiting van de meter te steken. Bij het meten heeft een meter een lage weerstand. Als u spanning wilt meten en de meter staat per ongeluk nog op een stroombereik, dan kan er zodra u de meter op een batterij of het stopcontact aansluit een hoge stroom gaan lopen die uw universeelmeter kan beschadigen.

Weerstand meten

Weerstand is een passieve elektrische grootheid. Deze reduceert de stroom die er bij een bepaalde spanning kan lopen. Ze wordt uitgedrukt in de grootheid ohm. Deze grootheid kennen veel mensen van de wet van Ohm. U = I x R, waarbij U de spanning is over een weerstand, I de stroom is die door een weerstand loopt en R de weerstand in Ohm is. Omdat weerstand een passieve grootheid is, is er een bron nodig om een stroom door een weerstand te laten lopen. Hiervoor maakt een multimeter gebruik van de ingebouwde batterij. Door een vaste stroom door een weerstand te laten lopen en vervolgens de spanning over de weerstand te meten, kan de universeelmeter de weerstand bepalen en deze op de display weergeven. De diodetest heeft een grote overeenkomst met het weerstandsmeetbereik. De meter stuurt een vaste stroom door de aangesloten diode. maar de meter geeft de gemeten spanning weer. Deze spanning is de doorlaatspanning van een diode en is karakteristiek voor het soort diode. Bij een siliciumdiode is de kniespanning 0,7 volt bij een germaniumdiode is dit 0,3 volt en bij een Schottkydiode is dit afhankelijk van het type 0,15 tot 0,46 volt.