Overige Producten 
Kabels 
Account  
Offerte voor bedrijven

Brandblusser

Een brandblusser kopen, schuimblusser of poederblusser kiezen?

Een schuimblusser doet zijn werk door middel van een combinatie van water en een middel dat met de vloeistof het schuim vormt. De nevel die hierdoor ontstaat, zorgt ervoor dat de brand wordt afgedekt en daarmee de zuurstof wordt weggenomen. Omdat op deze manier nauwelijks nevenschade ontstaat, kunt u deze handige brandblusser kopen voor beveiliging thuis en op het werk. Het werkt vergelijkbaar met een blusdeken. De poederblusser daarentegen werkt met een poeder dat helaas ook veel nevenschade aan bijvoorbeeld apparatuur kan veroorzaken. Poeder dat na een brand overblijft, moet bijvoorbeeld met een (industriële) stofzuiger worden verwijderd. Voordeel van dit type brandblusser is dat het een groot blussend vermogen heeft.

Brandklasse herkennen: A en B

Tot welke klasse een brandblusser hoort, is eenvoudig te herkennen aan de pictogrammen op het apparaat. In onze webshop worden ze overzichtelijk gegroepeerd. Maar welke heeft u nodig? We sommen ze kort op: categorie A is bedoeld om branden in vaste stoffen te blussen zoals papier, hout en kunststof. Categorie B blust branden in vloeistoffen zoals olie en benzine, maar ook diverse kunststoffen. De meeste types brandblusser zijn in staat om deze 2 types brand (A/B) te kunnen doven, eventueel in combinatie met klasse C en soms F.

Klasse C tot en met F

Categorie C is geschikt om branden in gassen te doven, denk aan aardgas, butaan en propaan. D is bedoeld om zogenoemde metaalbranden te blussen. Dit zijn doorgaans felle, lastig te blussen branden waarbij magnesium, zirkonium, lithium, kalium of natrium een rol spelen. Categorie E is niet meer in gebruik. Deze had betrekking op door elektriciteit veroorzaakte branden, maar deze indeling veroorzaakte eerder verwarring dan duidelijkheid. Klasse F is een relatief nieuwe klasse die zich bezighoudt met het blussen van brand in (frituur)vet.

Kilo’s, liters en ophangbeugels

Behalve de klasse-aanduiding is nog een aantal specificaties handig om op te letten. De inhoud van een poederblusser wordt aangegeven in kilogram. De inhoud van een schuimblusser daarentegen wordt aangegeven in liters. Beide maten zijn gerelateerd aan het blusbereik, dat meestal is weergeven in aantallen meters. Verder wordt de blusduur aangegeven, dat is de tijd die u het apparaat kunt gebruiken tijdens het blussen. Ten slotte: aangegeven wordt of er een ophangbeugel meegeleverd wordt. Bent u een keer gestruikeld over een brandblusser die in de weg stond, dan weet u hoe belangrijk dit is.