Overige Producten 
Kabels 
Account  

Brandpreventie

Wat kan ik doen aan brandpreventie?

U kunt een aantal eenvoudige maatregelen nemen om de brandpreventie in uw woning of bedrijf te waarborgen. Het plaatsen van een rookmelder is de meest gangbare manier om een beginnende brand vroegtijdig op te sporen. Met zo’n melder zorgt u ervoor dat wanneer er sprake is van smeulen of rookontwikkeling u tijdig wordt gewaarschuwd. Vergis u niet: als een ruimte vol rook staat is het erg lastig om een uitgang te vinden, zeker omdat u vrij gemakkelijk rook inademt en daardoor het bewustzijn kunt verliezen. Wanneer een kamer vol rook staat of wanneer er brand is heeft u ongeveer twee minuten om uzelf in veiligheid te brengen. Zeker als er ook kinderen in huis zijn die niet zelfstandig naar buiten kunnen komen is brandpreventie erg belangrijk. Dat geldt ook voor ouderen die niet goed ter been meer zijn en dus vroegtijdig moeten worden gewaarschuwd door een melder voor rook dat er een beginnende brand is.

Wat kunt u doen met een blusdeken?

Met een blusdeken kunt u een kleine beginnende brand blussen. Door de blusdeken over het vuur te leggen ontneemt u de brand zijn zuurstof, waardoor deze als het goed is vanzelf dooft. Pas wel op, want u kunt een blusdeken niet altijd als brandpreventie gebruiken. Het hangt van de soort brand af. Als de brand te fel is zal de deken deze niet kunnen doven en zijn aanvullende blusmiddelen nodig zoals een schuimblusser, poederblusser of water. Ook voor het blussen van “vlam in de pan” is een blusdeken niet altijd het goede brandpreventie middel. Als de vlam in de pan is geslagen kunt u dit het beste blussen door de warmtebron onder de pan uit te schakelen en een deksel over de pan te schuiven dat iets groter is dan de pan zelf. Vooral in de keuken is de kans op brand groot omdat hier immers gekookt wordt. Dit is de reden dat ter brandpreventie in nieuwe huizen de keuken aan de voorzijde wordt gebouwd, zodat de bewoners bij brand gemakkelijk kunnen vluchten. In veel oudere huizen is de keuken juist aan de achterzijde gebouwd. Dit is voor brandpreventie niet echt de beste keus.

Brandmelders en brandpreventie

Het plaatsen van brandmelders is een simpele manier om voor brandpreventie te zorgen. Zowel in woningen als in bedrijfspanden zijn deze melders zeer aan te bevelen. In sommige gevallen is het zelfs verplicht om rookmelders te installeren. Ze worden ook vaak aangeboden in een brandpreventiepakket, samen met een blusdeken. Bevestig de melders altijd op een zodanige plaats dat zij rookontwikkeling snel kunnen oppikken. De hal of het trapgat is daarvoor een goede plaats. Dan kan de melder namelijk rook van zowel de benedenverdieping als de slaapverdieping snel registreren en direct alarm slaan. Bij bedrijven wordt doorgaans in iedere werkruimte een brandalarm geplaatst in de vorm van een brandmelder. Daarnaast moeten in een bedrijfspand ook brandblussers met schuim of poeder aanwezig zijn. Hoeveel exemplaren hangt af van de grootte van het pand. Deze blussers moeten regelmatig door een deskundige worden gecontroleerd en indien nodig vervangen, ook al zijn ze nooit gebruikt. Een brandmelder kan door vroegtijdige alarmering voorkomen dat een brand zich al enorm uitbreidt voordat deze wordt opgemerkt en de brandweer wordt gealarmeerd.

Haal goede brandpreventie in huis

Als u wilt zorgen voor goede brandpreventie dan is het belangrijk hiervoor de juiste middelen in huis te halen. U kunt bij Allekabels.nl terecht voor goede rookmelders in diverse uitvoeringen. Er is ook een melder met camera, zodat u direct kunt zien wat de ernst van de melding is en hoe snel u moet ingrijpen. In deze melders zitten batterijen, die gemiddeld eens per jaar of eens per twee jaar vervangen moeten worden. Sommige van deze melders geven een zacht piepsignaal als de batterij leeg raakt. Het is uiteraard aan te raden om deze dan direct te vervangen om zo de brandpreventie in het pand voldoende te waarborgen. U kunt voor goede brandpreventie een keuze maken uit ons ruime aanbod. Wilt u advies over brandpreventie dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. U kunt zich ook door de plaatselijke brandweer laten informeren over brandpreventie in uw bedrijf of woning.

Goede brandpreventie met een brandpreventie set

Goede brandpreventiemiddelen zorgen ervoor dat de kans dat een brand zich uitbreidt een stuk kleiner wordt. Natuurlijk is voorkomen dat er brand ontstaat nog steeds het beste advies. Laat dus geen kaarsen branden zonder dat u toezicht kunt houden en loop niet weg bij het fornuis als u aan het koken bent en het vuur onder een pan brandt. Gebruik een frituurpan met hete olie op een vlakke ondergrond en blijf erbij als de pan is ingeschakeld. Ga met een pan waar de vlam in is geslagen nooit lopen want daarmee wakkert u het vuur alleen maar aan. Gebruik een deksel om de brand te blussen of een goede blusdeken uit een brandpreventieset. U kunt uw brandmelders testen met speciale spray die rook nabootst. Zo weet u zeker dat ze goed werken mocht het nodig zijn. Zeker als de melder voor rook en brand op een plaats hangt waar kwetsbare personen verblijven zoals kinderen, gehandicapten of ouderen moet u deze regelmatig te controleren. Brandpreventie is in deze situaties extra belangrijk omdat het evacueren bij brand vaak meer tijd kost.

Klantenservice & Informatie